Privacyverklaring

Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij, Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs, omgaan met uw gegevens. 
 
Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
 
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt  

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:
 
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
- de reden van koop of huur
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
- gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
- overige informatie die u aan ons verstrekt   
 
 
Waar gebruikt Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs deze gegevens voor?
 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object
Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op diverse internetwebsites (o.a. alblasserwaard.nl, funda.nl, jaap.nl en vbo.nl), Social Media (o.a. Facebook, Twitter, Instagram en Linked-In) of in verkoopbrochures en kantoor-/raampresentaties
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor/de makelaardij; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten, producten en/of diensten van ons kantoor/de makelaardij
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koop-/Huurakte, Opdracht tot dienstverlening (OTD), Taxatierapport of overige bijbehorende documenten

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs. 
Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; Koop-/Huurakte, Opdracht tot dienstverlening (OTD), Taxatierapport of overige bijbehorende documenten 
 
Beveiliging en bewaartermijn
Alblasserwaard Makelaars & Taxateurs zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Vragen?
Zoals wij onze dienstverlening serieus nemen, nemen wij uw privacy eveneens serieus. Heeft u vragen over onze Privacy Statement, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Meer informatie?