Taxatie

Bij de waardering van onroerende zaken zijn precisie en marktkennis van groot belang. Onze vakbekwame en gediplomeerde (gecertificeerde) taxateurs verrichten taxaties voor een diversiteit aan opdrachtgevers. Kenmerkend voor onze taxateurs is de jarenlange ervaring, objectiviteit en de nauwkeurige benadering.

Opdrachtgevers
Een groot gedeelte van de taxaties die wij uitvoeren zijn voor particulieren. Daarnaast behoren tot onze opdrachtgevers ook bedrijven, woningstichtingen, overheidsinstellingen, geldverstrekkers en de rechterlijke macht.

Het doel van een taxatie
Een taxatierapport kan worden opgesteld voor zeer uiteenlopende doeleinden. Voor veel particuliere opdrachtgevers is de taxatie nodig om een financiering (bij aankoop of verbouwing) te verkrijgen. Echter kan een taxatie ook noodzakelijk zijn voor één van de volgende doeleinden:

  • De waardevaststelling van de woning (of overig onroerend goed) voor administratieve en/of fiscale doeleinden
  • De vaststelling van de huurwaarde in het kader van de huur- en huurherzienings-onderhandelingen
  • Waardevaststelling in geval van (gedeeltelijke) onteigening

Bij woningtaxaties wordt in veel voorkomende situatie een gevalideerd taxatierapport gevraagd. Uiteraard beschikken onze taxateurs over de juiste kwalificaties. Onze taxatierapport worden daarom gevalideerd door het NWWI. Via deze link kunt u de consumentenflyer van het NWWI downloaden en lezen.

Heeft een taxatierapport nodig van een bedrijfsobject? Dan brengen wij u graag in contact met één van onze betrouwbare partners.

Ik wil een taxatierapport aanvragen
Door middel van het invullen van het volgende opdrachtformulier geeft u ons opdracht tot taxatie van uw woning.

Meer informatie?